18/19 czerwca – Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego „ Pod Gruszą”

W czasie pobytu dzieci mają kontakt ze zwierzętami i uczą się ich pielęgnacji. Mają możliwość zapoznania się i samodzielnego uprawiana i ziół i warzyw. Celem zajęć jest wytworzenie postawy szacunku do przyrody, zmniejszenie wytwarzanych odpadów, mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w ich diecie.

  • Wyjazd godzina 8:00
  • Powrót ok.14:00