26/27/28 marzec – WYCIECZKA do Parku Rozrywki „GOKIDZ”

Dokładny termin i godzina wyjazdu z przedszkola będą podane bliżej wycieczki, jak zostaną ustalone listy uczestników.
W ramach wycieczki Dzieci spędzą 2 godziny w Parku Rozrywki:
– 1 godz. – warsztaty EKO
– 1 godz. – zabawa w parku,
pod nadzorem Instruktorów Parku i Nauczycieli