30 listopada – Andrzejki

30 listopada – Andrzejki

Bal Andrzejkowy to wspaniała okazja do wspólnych tańców, wróżb, konkursów, gier i prób przewidywania przyszłości.