Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzieci będą rozmawiały o zawodzie bibliotekarza i jego miejscu pracy, bibliotece. Przedszkolaki poznają historię powstawania książki, drogę jaką przebywa spod pióra pisarza do rąk czytelnika. W tym dniu każdy zrobi swoją własną książkę