Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola Happy Kids

Wniosek należy wypełnić do 30 marca 2018 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych będzie podana do informacji publicznej 9 kwietnia 2018 r.  

Wyniki będzie można sprawdzić w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem:
www.przedszkole-happykids.pl/wyniki

 

 

Wybór Przedszkola

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Dane rodzica lub opiekuna


Kryteria główne

- ZAZNACZAĆ W PRZYPADKU ODPOWIEDZI TAK


Kryteria dodatkowe