Opłaty żłobek

 

Wpisowe: 500 zł 

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierane jest jednorazowe, wpisowe w wysokości 500 zł.
W przypadku zapisania drugiego lub kolejnego dziecka do przedszkola wpisowe jest pobierane tylko raz, od najstarszego dziecka.


Czesne bez dotacji – 1200,00 zł


Do czerwca 2019 r.

Czesne przy dofinansowaniu UE: 450,00 zł + wyżywienie
( uwzględniające dotacje z Urzędu Miasta Krakowa i programu Maluch Plus)

Program UE skierowany jest dla kobiet sprawujących opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem w wieku do 3 lat, pracujących
lub rozpoczynających pracę, powracających na rynek pracy lub poszukujących pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie
umowy z żłobkiem podczas jednego z trzech urlopów  tj. macierzyńskiego, wychowawczego lub rodzicielskiego.


Od lipca 2019 r.

Czesne: 600-630 zł
( uwzględniające dotacje z Urzędu Miasta Krakowa i programu Maluch Plus)

Płatne jest na podstawie umowy, w trybie comiesięcznym do 5 każdego miesiąca. Przy rodzeństwie uczęszczającym równocześnie do zespołu placówek, czesne za kolejne dziecko obniżone jest o 50 zł miesięcznie od ceny podstawowej.


Stawka żywieniowa

wynosi 13 zł / dzień i obejmuje śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
Istnieje możliwość dostosowania diety do potrzeb dziecka. W takiej sytuacji stawka żywieniowa dzienna wynosi 15 zł / dzień.


Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci zapisanych do naszego żłobka, dostępne są bez opłat i trwać będą codziennie 2 godziny przez tydzień.. Informacja o terminie i godzinach zajęć będą wysłane do Państwa mailowo oraz udostępnione w aktualnościach na stronie internetowej.


Warsztaty adaptacyjne dla Rodziców

Warsztaty adaptacyjne dla Rodziców dzieci, zapisanych do naszego żłobka są bezpłatne i odbywają się na tydzień przed zajęciami adaptacyjnymi dla dzieci. Informacja o terminie warsztatów będzie wysłane do Państwa mailowo oraz udostępnione w aktualnościach na stronie internetowej.