9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Jest to święto ogólnopolskie, powiązane z datą założenia Ligi. To świetna okazja, aby porozmawiać z dziećmi o znaczeniu ekologii oraz ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. By zachęcić dzieci do dbania o środowisko w tym dniu w naszym przedszkolu organizowane będą  konkursy, quizy ekologiczne sprawdzające wiedzę naszych przedszkolaków z zakresu ochrony środowiska. Każdy przedszkolak będzie miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą w danym zakresie.