Zajęcia Dodatkowe

W naszym przedszkolu oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych (płatnych).

 

Zajęcia taneczne

Głównym celem programu jest zainteresowanie dzieci tańcem poprzez formę zabawy, a w szczególności rozwijanie ich twórczej aktywności, wyobraźni i muzykalności. Wybór tańców i zabaw tanecznych został dostosowany do rozwoju dzieci a podstawową metodą, którą kierowano się podczas doboru tańców była metoda stopniowania trudności. W ramach zajęć przygotowujemy program taneczny, w formie mini formacji tanecznej na imprezy okolicznościowe oraz konkursy. Dodatkowo organizujemy Turniej Tańca, na którym dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności taneczne, otrzymują upominki i złote medale.
W ramach programu nauczania tańca zwraca się szczególną uwagę na:

  • wykształcenie dobrego poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, umiejętności rozróżniania poznanych tańców,
  • kształtowanie poprawnej sylwetki poprzez stosowanie wielu zabaw i ćwiczeń rytmiczno – ruchowych
  • wyuczenie umiejętności współdziałania w grupie, wspólnej zabawy, poprzez udział dzieci w zabawach integracyjnych
  • stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz dbanie o dyscyplinę i przestrzeganie zasad poprawnego zachowania
  • nauczenie podstawowych form kultury tańca
  • nauka podstawowych kroków do wybranych tańców latynoamerykańskich, standardowych oraz niektórych tańców narodowych i wielu zabaw rytmiczno – tanecznych tanecznych /samba, cha cha, rock and roll, walc angielski, walc wiedeński, polka, zumba , najnowsze mody taneczne

Zajęcia prowadzą instruktorzy tańca towarzyskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu tańca w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, posiadający najwyższą klasę taneczną „S”.

 

Warsztaty ceramiczne

Bogata oferta warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych pozwala tworzyć przedmioty ozdobne i biżuterię ceramiczną – niepowtarzalne wzory, szlachetne piękno obdarzone duszą. Na zajęciach dzieci rozpoczynają pracę z gliną po moim krótkim opowiadaniu na wybrany temat, który ma uruchomić wyobraźnie przedszkolaków. Po ulepieniu, dzieci malują prace barwnymi glinkami tj. angobami. Całość jest później suszona i wypalana. Ukończone przez dzieci prac nie są poprawiane. Jeśli coś zostało źle zlepione i odpadnie przed wsadzeniem do wypału, oczywiście takie elementy są przyklejane i zawsze o tym fakcie informujemy przyszłego artystę. To ważne, by dzieci zdawały sobie sprawę, że solidna praca daje dobre efekty, a praca wykonana niedbale łatwo się niszczy. Zajęcia są podzielone na dwa rodzaje:

  • ćwiczenia manualne – zajęcia są nastawione na ćwiczenie dłoni dziecka, a estetyka pracy jest drugoplanową sprawą (np. jeżyk, który składa się z wielu kolców, które dziecko samodzielnie toczy),
  • prace estetyczne – prace czasem mniej złożone, ale za to bardzo efektowne (np. złote rybki, szkliwione).

 

Nauka pływania – zajęcia na basenie

Aby rozpocząć naukę pływania nigdy nie jest za wcześnie. Dzieci uczestniczące w zajęciach na basenie od najmłodszych lat szybciej uczą się chodzić, są sprawniejsze fizycznie i mają większa odporność. Na zajęciach dzieci oswajają się z wodą, uczą się podstawowych ruchów pływackich, wdechów i wydechów do wody, zanurzania głowy pod wodą. Stopień trudności ćwiczeń jest stopniowany ze względu na możliwości dziecka, stopień oswojenia z wodą, a także postępy malucha na zajęciach. Odważne przedszkolaki uczą się poprawnych technik pływania na głębokiej części basenu.

 

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy aby urozmaicić przebieg zajęć, używają zabawek wodnych i różnorodnych akcesoriów pływackich.
Zajęcia prowadzone w Centrum Sportu i Rekreacji Cascada.

 

Zajęcia muzyczne

Warsztaty muzyczne to zajęcia, które mają na celu rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, przekazanie piękna muzyki oraz wartości estetycznych poprzez dźwięki klasycznych melodii prezentowanych przez różne instrumenty. Celem zajęć jest odkrywanie i rozbudzanie pasji u dzieci. W trakcie zajęć dzieci poznają różne instrumenty oraz ich możliwości techniczne. W bardzo prosty i ciekawy sposób omówiona zostaje budowa instrumentu, sposób wydobywania dźwięku, historia ich powstania oraz krótka demonstracja w formie mini koncertu. W trakcie zajęć dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, mogą oglądnąć instrument, dotknąć a nawet spróbować na nim zagrać. Całość zajęć połączona jest z doskonałą zabawą. Dzieci uczą się piosenek, do których przygrywa poznany instrument, organizowane są różne zabawy, quizy oraz zagadki. Ponadto dzieci uczą się zasad panujących podczas koncertów, wiedzą jak zachować się w filharmonii, teatrze czy operze. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych muzyków, mających wykształcenie muzyczne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzycznych dla dzieci. Przykładowe instrumenty: skrzypce, gitara, perkusja, pianino, akordeon, klarnet, saksofon, flety.

 

Judo

Judo jest od lat znaną sztuką samoobrony która wyodrębniła się ze sztuki wojennej. Jest to sztuka walki, w której nie używa się broni. Celem judo jest ćwiczenie nie tylko ciała, ale i umysłu po to, by zwycięstwo nad przeciwnikiem było możliwe do osiągnięcia bez używania przemocy. Trening judo jest ogólnorozwojowy i wielostopniowy. Przede wszystkim jako forma aktywności ruchowej, wspomaga i stymuluje harmonijny rozwój organizmu oraz sprzyja korygowaniu wad postawy. Judo jest formą samoobrony, która pomaga w rozpoznawaniu i unikaniu sytuacji zagrożenia, a w razie konieczności pozwala na skuteczną obronę. Trening uczy dzieci zdrowej rywalizacji, pozwala rozwinąć takie cechy charakteru jak wytrwałość, dążenie do celu i pewność siebie. Uczy kontrolować agresję. To dyscyplina może stać się pasją na długie lata.

 

Baby balet

Celem zajęć baletowych jest wspomaganie leczenia wad postawy i płaskostopia podłużnego, kształtowanie i usprawnianie śródstopia, ale też rozwijanie kreatywności ruchowej, uczenie płynności ruchów oraz poprawienie koncentracji i zręczności. Dodatkowo zajęcia pozwalają w pełni wykorzystać potencjał zgromadzonej w ciągu dnia energii oraz stymulują wyobraźnię ruchową dzieciaków. Przedszkolaki rozwijają wrażliwość na muzykę, usprawniają koordynację ruchową, a także oswajają przestrzeń. Poprzez ruch uczą się wyrażać siebie, swoje emocje, pomysły i wyobrażenia. Zajęcia są znakomitym przygotowaniem do nauki baletu w przyszłości. W trakcie całego roku dzieci zbierają nagrody w swoich dzienniczkach. Koniec roku uwieńczony zostaje uroczystym występem oraz wręczeniem dyplomów pamiątkowych.
Zajęcia prowadzone przez dyplomowaną instruktor tańca sportowego i rekreacji ruchowej.

 

Akademia odkrywców

Zajęcia Akademii Odkrywców dają dzieciom możliwość zdobywania wiedzy poprzez zabawę. Są bodźcem do innych samodzielnych poszukiwań – jesteśmy po to by rozwijać w dziecku ciekawość świata. Poprzez zabawę, prezentujemy autorskie eksperymenty dostosowane do wieku młodego badacza:
Biologiczne. Przyroda jest tajemnicza dla dzieci, dostarcza im najwięcej tematów do badań i doświadczeń. Program obejmuje poznawanie świata za pomocą mikroskopu zespolonego z komputerem poprzez najciekawsze preparaty biologiczne takie jak: kurz, cebulę, trzy rodzaje bakterii; aparat gębowy świerszcza, motyla, komara; jajo żaby; kiełkujący pyłek kwiatowy; ludzkie chromosomy X i Y oraz wiele innych.
Chemiczne. Ciekawie i bezpiecznie przeprowadzone doświadczenia chemiczne, przygotowane ze składników dostępnych w każdej kuchni, obudzą w dzieciach ciekawość świata i chęć poznawania tej trudnej, ale zarazem fascynującej dziedziny wiedzy. Oswoją je z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami, dostarczając jednocześnie dużo radości.
Fizyczne. Małe dzieci same eksperymentują jeśli wiedzą, że coś ciekawego może się zdarzyć. Proponujemy pełne radości eksperymenty fizyczne, za pomocą których będzie można dowiedzieć się jak działa silnik odrzutowy, dlaczego balon się unosi, w jaki sposób powstaje prąd.

 

Robotyka

Zajęcia z robotyki to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji technicznych i informatycznych małych konstruktorów. Zajęcia z robotyki to również szansa na kształcenie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia, które umożliwiają lepsze zrozumienie świata przedmiotów ścisłych. To też doskonała okazja do oswajania się z nowoczesnymi technologiami, które obecnie są nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka.