Edukacja Językowa

Język angielski 

Dlaczego edukacja językowa w przedszkolu ma ogromne znaczenie ?

 

Potrzeba komunikacji jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dzieci chętnie opisują otaczającą je rzeczywistość, są ciekawe świata i zadają wiele pytań. Wykorzystujemy tą aktywność do wdrażania języka angielskiego w codziennych sytuacjach i zabawie. Jednym z głównych celów kształcenia językowego w edukacji przedszkolnej jest osłuchanie się dzieci z językiem obcym i zwrócenie ich uwagi na inne brzmienie języka obcego niż język ojczysty. Wraz z wzrostem poczucia bezpieczeństwa u dzieci będą one zachęcane do reagowania i wypowiadania rutynowych zwrotów w sytuacjach życia codziennego przedszkolaka. Dlatego dwoma najważniejszymi sprawnościami językowymi rozwijanymi w grupie dzieci przedszkolnych są: rozumienie ze słuchu i mówienie w języku obcym.

 

W celu rozwijania zdolność rozumienia ze słuchu przyzwyczajamy dzieci do poleceń wydawanych w języku obcym, słuchania bajek i rymowanek a także wykorzystaniu języka obcego w zabawach i grach językowych podczas zajęć z języka angielskiego. Dzięki temu dziecko uwrażliwia się na brzmienie języka obcego, osłuchuje się z językiem obcym, rozwija w sobie reagowanie ruchem na język obcy, rozwija rozumienie znaczenia z kontekstu.

 

Poprzez zachęcanie maluchów do powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, powtarzania wierszyków i rymowanek, a także wykorzystania języka obcego w grach i zabawach oraz codziennych czynnościach przedszkolnych zachęcamy dzieci do rozwijania sprawności mówienia poprzez: powtarzanie zwrotów i zdań w języku obcym, udział w zajęciach, śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków w języku obcym, udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.

 

Program nauczania – Angielski 5 razy w tygodniu !

Zajęcia językowe w Przedszkolu Happy Kids prowadzone są każdego dnia w dwóch etapach a postępy dzieci monitorowane są co miesiąc.

 

I ETAP NAUCZANIA to nauka języka angielskiego odbywająca się pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy, który sprawia, że zajęcia dla dzieci są interesujące i wzbudza w nich naturalną chęć poznawania otaczającego świata. Dziecko spontanicznie i bez trudu przyswaja nowe słowa, uczy się jakby mimochodem. W trakcie zabawy słyszy obce słowa, których znaczenie poznaje z kontekstu gry czy ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręczników oraz zeszytów ćwiczeń „Captain Jack” wyd. Macmilln. Nauczyciele czerpią z wielu multisensorycznych metod nauczania języków obcych min.

 

Learning by doing.
Metoda polega na założeniu, że dziecko uczy się wykonując daną czynność.
TPR – Total Physical Response (reagowanie całym ciałem)
To nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych.
Storytelling:
Metoda polegająca na uczeniu poprzez opowiadanie, nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki, plansze i opowiada historyjki o tym, co na tych planszach się dzieje. Historyjki są krótkie, proste i zrozumiałe dla dziecka dzięki rysunkom.

 

II ETAP NAUCZANIA to zajęcia prowadzone przez lektora / nauczyciela języka angielskiego Panią Donatę Kowalską, która poszerza program wprowadzając nowe treści oraz powtarzając wiadomości już nabyte korzystając z osobnych podręczników „Big English” oraz „Yazoo” wyd. Pearson Longman. Lektor przez większość zajęć używa języka angielskiego, dzieci słysząc więc naturalne wypowiedzi w języku obcym, mają okazję do naśladowania ich oraz aktywnego uczestnictwa w interakcji językowej.

 

II etap nauki obejmuje kontynuację programu z ubiegłego roku, który został poszerzony o słownictwo i zwroty używane w życiu codziennym przedszkolaka. Program zakłada przygotowanie dzieci na werbalne i niewerbalne reagowanie na komunikaty, polecenia i prośby w języku angielskim. Przedszkolaki ukierunkowane będą na tworzenie swobodnych wypowiedzi, prostych zdać oraz opowiadań. Szczególną uwagę skierujemy na rozumienie ze słuchu, aby dziecko nie tylko znało słownictwo ale również umiało je zastosować w zabawie, scenkach czy dialogach ćwiczonych na zajęciach z języka angielskiego. Dodatkowo w ciągu roku będziemy poszerzać program pozostawiając tu dowolność wyboru tematu dzieciom aby mogły połączyć swoje zainteresowania z nauką języka angielskiego.

 

PROWADZIMY MONITORING PRACY DZIECKA:

  • Comiesięczne podsumowanie osiągnięć dziecka – czyli karta obserwacyjna (ocena: postępów dziecka, opanowania słownictwa, zwrotów, piosenek) – dostępna do wglądu u nauczyciela j. angielskiego.
  • Półroczna karta oceny pracy dziecka – oceniane zostanie: rozumienie ze słuchu, mówienie, słownictwo – zostanie przedstawiona indywidualnie każdemu rodzicowi.

 

Dodatkowo organizujemy

Dzień językowy w przedszkolu. W tym dniu wszystkie zabawy i zajęcia plastyczne prowadzone są w języku angielskim. Dzieci będą kolejno odkrywać zabytki, ciekawe miejsca, historię oraz tradycje związane z Wielką Brytanią. Poznają również literaturę angielską, bajki oraz opowiadania. Postaramy zróżnicować te dni na tyle, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie. W ramach dnia językowego w Przedszkolu zorganizowana zostanie wycieczka do szkoły językowej, zorganizujemy warsztaty językowe oraz będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.

 

Konkursy:  
Recytatorski – wybrany fragment bajki lub wiersz w języku angielskim (maj / czerwiec)
The Voice of Happy Kids II edycja –  (luty / marzec)
Szczegółowe informacje będą dostępne na dwa miesiące przed terminami konkursów.