Przedszkola firmowe

Happy Kids to sieć bardzo intensywnie rozwija się przedszkoli. W ostatnim czasie położyliśmy nacisk na prowadzenie przedszkoli dla firm, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą tworzyć i finansować przedszkola dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otwarcie przedszkola firmowego ułatwia pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, upowszechnia edukację przedszkolną dzieci oraz z pewnością stanowi ważny element systemu motywacyjnego firmy. Ten system nie bez znaczenia sprzyja poprawie wizerunku firmy.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość usług edukacyjnych. Nasze przedszkola są jednymi z nielicznych, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom korporacyjnym.

 

W styczniu 2013 roku do współpracy z Happy Kids przy projekcie Przedszkole Firmowe przystąpił jeden z najstarszych koncernów informatycznych – IBM. Na potrzeby tej współpracy powstało Przedszkole Artystyczno – Językowe przy ul. Armii Krajowej 12, oddalone od Krakowskiego oddziału IBM o zaledwie 50 m. Każdy z pracowników IBM’u ma szansę otrzymać dofinansowanie do przedszkola dla swojego malucha.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy.
Korzyści związane z włączeniem oferty przedszkolnej dla pracowników firmy:

  • budowanie wizerunku dobrego pracodawcy
  • finansowanie z funduszu świadczeń socjalnych
  • optymalizacja kosztów przedszkola firmowego
  •  pakiety benefitowe, systemy motywacyjne
  • większa wydajność pracowników

Jesteśmy przekonani, że Przedszkola Happy Kids są jednymi z nielicznych, które mogą sprostać wysokim wymaganiom korporacyjnym w zakresie jakości opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Zachęcamy do rozważenia naszej oferty miejsc przedszkolnych dla pracowników firmy zwłaszcza w kontekście atrakcyjnych warunków finansowych związanych z finansowaniem przedszkola zakładowego z funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia na ten cel, zgodnie z polskim prawem, nie są obciążone składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem stanowią atrakcyjną formę wynagradzania Państwa pracowników. Środki zgromadzone w funduszu świadczeń socjalnych można wydatkować m. in. na:

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (od 1 stycznia 2009 r.),
  • tworzenie zakładowych placówek opiekuńczych dla najmłodszych (zakup, budowa, dzierżawa, adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby takich placówek),
  • dopłaty do czesnego za pobyt dziecka w żłobkach, przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Podatek dochodowy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest/są:

  • Pkt 67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
  • Art. 67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

 

Składki na ubezpieczenie

Dofinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).