O przedszkolu

Kilka słów o Happy Kids 

Powołując do życia w 2011 roku markę Happy Kids od początku mieliśmy jasno określony cel. Było nim stworzenie jak najpomyślniejszego środowiska dla rozwoju dzieci. Udało się, a efekty pracy naszego zespołu, nie tylko spotkały się z naszymi oczekiwaniami, ale i wyszły daleko poza horyzont początkowych założeń. Dziś Happy Kids to jedna z najszybciej rozwijających się sieć przedszkoli. Jak do tego doszliśmy? Naszymi narzędziami pracy są przede wszystkim: nieprzeciętna fachowość, perfekcyjne przygotowanie i niezwykła kreatywność osób zarządzających placówkami. Różne placówki Happy Kids są profilowo określone, jednakże każda z nich realizuje wspólny cel jakim jest wysoki poziom świadczonych usług.

Doskonale zdając sobie sprawę z tego, iż każdy człowiek rodzi się z rozmaitymi talentami, poprzez zróżnicowany i perfekcyjnie wyselekcjonowany plan zajęć staramy się wyłuskać z każdego dziecka to, co sprawia mu największą frajdę oraz czym wykazuje wzmożone zainteresowanie. Dzięki takiej informacji wiemy, na jakich aktywnościach powinniśmy się skupić w przypadku każdego malucha z osobności. Bo każde dziecko i każdy talent, nawet ten najmniejszy i najbardziej skryty, jest dla nas równie ważny! W naszej ofercie znajdują się przedszkola o profilach: sportowo ‐ językowym oraz artystyczno językowym.

Dlaczego my ?

Wyróżniamy się dbałością o holistyczny rozwój naszych podopiecznych – dbamy i o ciało i o ducha. Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia. W naszej wizji nie chodzi o to, żeby przedszkole było instytucją i miejscem nauczania. Chodzi o to, żeby było środowiskiem uczenia się – poszukiwania i przetwarzanie informacji, tworzenia wiedzy, kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Chcemy wychować świadomych i otwartych na odmienność obywateli świata. W centrum edukacji Happy Kids znajduje się uczeń.

Zapisy

Zapisy do przedszkoli Happy Kids trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc – z troski o komfort dzieci i rodziców – jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Przedszkole zapewnia opiekę i edukację dzieciom w wieku od 2,5. do 6. roku życia. 

Wysokość czesnego i opłaty za zajęcia dodatkowe są ustalane indywidualnie dla każdej placówki. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola powinny skontaktować się z dyrektorem wybranej placówki.

Rodzicom przypominamy, że 6-letnie dziecko ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie do szkoły.

Integracja

W Happy Kids prowadzimy oddziały integracyjne. Działamy w myśl zasady: „pomóż mi zrobić to samemu”. Integracja polega zatem na włączaniu dzieci ze specyficznymi trudnościami w naturalny rytm środowiska przedszkolnego. Zatrudniamy specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego dziecka.

W zespołach ds. integracji pracują psychologowie, logopedzi, pedagodzy specjalni oraz terapeuci Integracji Sensorycznej (SI). Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami i sprzętami do terapii SI. Posługujemy się między innymi metodami PEP – R. Schoplera oraz profilem osiągnięć ucznia J. Kielina.

Terapeuci są ponadto wyspecjalizowani w zakresie: Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka, Wczesnej Interwencji oraz Integracji Sensorycznej. Dzięki wszechstronności naszych współpracowników dzieci są objęte kompleksową opieką.

Jesteśmy przygotowani, by wspierać rozwój najmłodszych z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi. Stworzyliśmy miejsce, w którym każde dziecko odnajdzie szacunek i zrozumienie.

Współpraca z Rodzicami

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka i bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. W naszym przedszkolu istnieje system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany dzień, miesiąc i kalendarz pracy na cały rok.

Rodzice otrzymują bieżące krótkie informacje  o tym co działo się z ich dzieckiem w przedszkolu, o jego radościach i troskach przy odbiorze dziecka, bezpośrednio od nauczyciela. Bieżące informacje dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacji przedszkola wysyłane są w formie e-maila oraz wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup lub na ogólnej tablicy. Zapowiedzi wydarzeń rodzice otrzymują drogą mailową. Najważniejsze wydarzenia i ich zapowiedzi są zawsze umieszczane na stronie przedszkola w aktualnościach oraz kalendarium (kalendarz po prawej na stronie głównej przedszkola).

Informacje o płatnościach, aktualności od nauczycieli oraz informację o obecnościach/nieobecnościach dziecka w przedszkolu oraz zajęciach dodatkowych dostępne są w panelu logowania. Login i hasło rodzice otrzymują podczas podpisania umowy.