Edukacja Sportowa

Jaki wpływ ma sport na rozwój dziecka ?

Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Niezależnie od rodzaju zajęć – czy to jest gimnastyka, rytmika czy wspólny spacer – zawsze w trakcie takich zajęć kształtowana jest świadomość własnego ciała. Dzieci uświadamiają sobie kierunki poruszania w przestrzeni i uczą się porozumiewać ze sobą. Gry i zabawy ruchowe stanowią jedną z najciekawszych form zajęć dla dzieci. Stanowią jeden z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego oddziaływających nie tylko na fizyczną, ale i psychiczną oraz umysłową sferę osobowości dziecka. Wszechstronnie wpływają na rozwój dzieci przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności i sprawności fizycznej. Zabawy wykorzystywane podczas zajęć sportowych dzięki swej różnorodności angażują wszystkie partie mięśniowe przedszkolaka. Pozytywnie wpływają na charakter dzieci. Kształtują takie cechy jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie, podejmowanie inicjatywy i wiele innych. Ćwiczenia i zabawy ruchowe wprowadzają nasze przedszkolaki w radosny nastrój i dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowia, wyrabiają umiejętność zespołowego współdziałania i funkcjonowania w grupie.

 

Gimnastyka korekcyjna: Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy, ponieważ w okresie tym występują rożnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała, które rozwijają się i przekształcają w wady wymagające wielu starań w celu ich zahamowania lub usunięcia. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna uwidaczniać się już około 5 roku życia, a najczęstszą wadą jest płaskostopie.
Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego. 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu stanowią jedynie wstęp do tego, co rodzice powinni kontynuować w domu. Należy je potem systematycznie i skrupulatnie powtarzać, najlepiej codziennie.

 

Zajęcia sportowe – WF

Zajęcia sportowe w Happy Kids to rzeczowo i starannie dobrane metody, środki oraz ćwiczenia ukierunkowane na harmonijny rozwój dziecka. Zapewniamy dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych. Dzieci codziennie wykonują zestaw ćwiczeń w ramach gimnastyki ogólnorozwojowej. Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie pozostałych aktywności fizycznych, którym oddają się przedszkolaki. W ramach zajęć gimnastyki będziemy wykorzystać elementy „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne. Wdrażamy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, a także propagujemy zdrowy styl życia. Podczas realizowania zajęć wychowania fizycznego wprowadzamy zasadę fair play, dzieci dowiadują się jak stosować ją podczas zajęć, jak rywalizować, współzawodniczyć i współdziałać zgodnie z jej założeniami.

 

Na początku i na końcu roku przeprowadzany jest test sprawności naszych przedszkolaków, który umożliwi nam ocenę ich postępów. Uzyskane wyniki przekazane zostaną indywidualnie każdemu rodzicowi. Na koniec roku szkolnego w przedszkolach organizowana jest Olimpiada Sportowa.

 

Plan zajęć sportowych:

Poniedziałek: Gimnastyka korekcyjna, głównie o charakterze profilaktycznym. Mająca na celu zapobieganie wadom postawy, głównie płaskostopiu oraz skrzywieniom kręgosłupa.

Wtorek: Kształtowanie oraz doskonalenie podstawowych sprawności fizycznych typowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dokonywane jest to w trakcie rożnego rodzaju ćwiczeń oraz gier i zabaw sportowych. Wprowadzenie prostych ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem przystosowanego do dzieci sprzętu gimnastycznego oraz z czynną asekuracją nauczyciela, uwzględniając możliwości dzieci w danym przedziale wiekowym. Stanowi to podstawę do nauki i doskonalenia wyspecjalizowanych dyscyplin sportowych w wieku późniejszym.

Środa: Zajęcia o charakterze tanecznym – rytmicznym, podczas których dzieci uczą się prostych układów choreograficznych, dzięki czemu poprawiają swoje poczucie rytmu, koordynację ruchową, pamięć choreograficzną oraz wiedzę na temat wybranych tańców.

Czwartek: Kształtowanie oraz doskonalenie podstawowych sprawności fizycznych typowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dokonywane jest to w trakcie rożnego rodzaju ćwiczeń oraz gier i zabaw sportowych. Wprowadzenie prostych ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem przystosowanego do dzieci sprzętu gimnastycznego oraz z czynną asekuracją nauczyciela, uwzględniając możliwości dzieci w danym przedziale wiekowym. Stanowi to podstawę do nauki i doskonalenia wyspecjalizowanych dyscyplin sportowych w wieku późniejszym.

Piątek: Podstawowe zajęcia sportowe oraz „Sportowe wiem więcej” polegające na zajęciach teoretycznych, podczas których dzieci zwiększają swoją wiedzę na temat różnych dyscyplin sportowych. Dowiadują się jakimi zasadami i regułami kieruję się uprawiając daną dyscyplinę sportową, gdzie jest ona wykonywana (miejsce), jaki sprzęt się do niej wykorzystuje, jaki jest ubiór poszczególnych sportowców oraz ciekawostki związane z daną dyscypliną.