Psycholog i Logopeda

Logopeda

„Gimnastyka buzi i języka“ to cotygodniowe zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę. Dzieciaki poprzez zabawę ćwiczą aparat mowy, jak też doskonalą umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Nowy rok szkolny rozpoczyna się przeprowadzeniem Badań Przesiewowych. Każde dziecko zostaje przebadane indywidualnie przez logopedę. Badnie zakończone jest otrzymaniem przez rodzica „diagnozy“ ze wskazaniami do ewentualnej dalszej, indywidualnej pracy. Dzieci z problemami logopedycznymi mają możliwość podjęcia indywidualnej terapii logopedycznej w przedszkolu.

Psycholog

Dzieci się pod stałą opieką psychologa, który pełni dyżury w przedszkolu raz w tygodniu. Psycholog służy radą zarówno nauczycielom w w przedszkolu jak i rodzicom. Dla rodziców oferujemy możliwość indywidualnego spotkania w godzinach pracy psychologa.