Opłaty

Wpisowe

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierane jest jednorazowe, wpisowe w wysokości 350 zł. W przypadku zapisania drugiego lub kolejnego dziecka do przedszkola wpisowe jest pobierane tylko raz, od najstarszego dziecka.

Czesne – wynosi 400 zł 

Płatne jest na podstawie umowy, w trybie comiesięcznym do 5 każdego miesiąca. Przy rodzeństwie uczęszczającym równocześnie do zespołu placówek, czesne za kolejne dziecko obniżone jest o 50 zł miesięcznie od ceny podstawowej.

Stawka żywieniowa

wynosi 18 zł / dzień  i obejmuje śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
Istnieje możliwość dostosowania diety do potrzeb dziecka. W takiej sytuacji stawka żywieniowa dzienna wynosi 21 zł / dzień.

Czesne obejmuje:
 • opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00
 • codzienną gimnastykę poranną z wychowawcą,
 • raz w tygodniu zajęcia sportowe, gimnastyczne z elementami korektywy z nauczycielem wf’u
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego z wychowawcą
 • 2 x tygodniu zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez lektora,
 • elementy rytmiki,
 • projekty edukacyjne,
 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego oraz cotygodniowe zajęcia logopedyczne „gimnastyka buzi i języka”
 • opiekę psychologa,
 • religia dla chętnych,
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków, warsztaty świąteczne dla rodziców, piknik rodzinny, olimpiada sportowa).
Dodatkowe opłaty: 
 • ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok – 35 PLN
 • wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: do kina, teatru, muzeum, zoo etc.
 • podręczniki do podstawy programowej oraz j. angielskiego
 • opieka po godzinie 17.00
Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci zapisanych do naszego przedszkola rozpoczynających edukację przedszkolną od września, dostępne są bez opłat i trwać będą codziennie 2 godziny przez ostatni tydzień sierpnia. Informacja o terminie i godzinach zajęć będą wysłane do Państwa mailowo oraz udostępnione w aktualnościach na stronie internetowej.

Warsztaty adaptacyjne dla Rodziców

Warsztaty adaptacyjne dla Rodziców dzieci, zapisanych do naszego przedszkola są bezpłatne i odbywają się na tydzień przed zajęciami adaptacyjnymi dla dzieci. Informacja o terminie warsztatów będzie wysłane do Państwa mailowo oraz udostępnione w aktualnościach na stronie internetowej.