Zapisz swoje dziecko do przedszkola publicznego

Wybór Przedszkola

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Dane rodzica lub opiekuna


Kryteria główne

- ZAZNACZAĆ W PRZYPADKU ODPOWIEDZI TAK


Kryteria dodatkowe