Kadra pedagogiczna

Choć najważniejsze w naszym przedsięwzięciu są dzieci, to z całą pewnością nie bez znaczenia są osoby, które nad nimi sprawują opiekę. Dlatego dbamy o to, by dobór osób zatrudnionych w placówkach Happy Kids był wzorem dla innych.

Zespół  „Happy Kids” tworzą osoby młode, wysoko wykształcone, kreatywne, pełne pasji i optymizmu. Nasi nauczyciele są profesjonalistami, mają dużą wiedzę i doświadczenie.W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy nauczyciele w „Happy Kids” posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Dyrektor Zarządzający – mgr Magdalena Gąsłowska

Księgowa -Magdalena Wołek
e-mail: ksiegowosc@przedszkole-happykids.pl
tel.: 500 506 102

Logopeda – mgr Aleksandra Stanisławska
e-mail: logopeda_papuga@op.pl

Dietetyk – mgr Paulina Zegartowska
e-mail: dietetyk@zdrowy-catering.pl

Psycholog– mgr Sabina Struzik

Pielęgniarka– Wioletta Łoś

Ciocie żłobkowe: Magdalena Skalska, Monika Substelna, Grażyna Morańska, Renata Nowak