Opieka specjalistów

Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych czuwają doświadczeni specjaliści, oraz wykwalifikowane opiekunki. Swoją wiedzą oraz profesjonalizmem tworzą fachową opiekę nad dzieckiem, ale również służą radą i wsparciem dla Rodziców.

 

Logopeda

W myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dzieci są pod stałą obserwacją logopedyczną. Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka. Obserwuje dzieci zarówno podczas swobodnej zabawy, jak i we śnie. Dzieciaki poprzez zabawę ćwiczą aparat mowy, jak też doskonalą umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Dzieci z problemami logopedycznymi mają możliwość podjęcia indywidualnej, odpłatnej terapii logopedycznej.

 

Psycholog

Dzieci się pod stałą opieką psychologa, który pełni dyżury w żłobku raz w miesiącu. Psycholog służy radą zarówno nauczycielom w w żłobku jak i rodzicom. Dla rodziców oferujemy możliwość indywidualnego spotkania w godzinach pracy psychologa.

 

Pielęgniarka

Pielęgniarka czuwa nad zdrowiem dzieci przebywających w placówce. Troszczy się o profilaktykę prozdrowotną oraz dobre nawyki higieniczne. Szczególnie pilnie kontroluje przestrzeganie w placówce wszelkich zasad i procedur związanych z utrzymywaniem standardów czystości i dbałości o bezpieczne warunki pobytu dzieci. W przypadku nagłego zachorowania – pielęgniarka w pierwszej kolejności kontaktuje się z rodzicami, przekazując wszelkie niezbędne informacje oraz dba o dziecko do przyjazdu i przekazania dziecka rodzicom.