11 Lipca – Światowy Dzień Ludności

Święto to obchodzone jest corocznie 11 lipca,
a ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Święto to jest obchodzone właśnie 11 lipca ponieważ właśnie tego dnia w 1987 roku liczba ludności świata sięgnęła 5 miliardów.
Dzień ten ma zwrócić uwagę opinii publicznej na priorytety związane z problemami ludnościowymi oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków rozwiązywania tych problemów.