WYCIECZKA – Warownia Inwałd

Dokładna data i godzina zostaną
podane bliżej wyjazdu
na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.