Edukacja Artystyczna

Potrzeba ekspresji twórczej jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zupełnie naturalna. 

 

Bardzo ważne jest stworzenie dzieciom w przedszkolu warunków do swobodnej twórczości artystycznej. Proces tworzenia jest dla dziecka nie tylko wspaniałą zabawą, ale i okazją do poznawania samego siebie oraz wykształca odruch ciągłego poszukiwania dalszych form działania i rozwoju.

 

Nawet jeśli rodzice nie zauważają u dziecka szczególnych uzdolnień artystycznych, warto pamiętać, że twórczość jest u dzieci naturalnym procesem. Maluchy nie traktują tworzenia jako specjalnej czynności, do której trzeba mieć talent. Tworzą tak, jak umieją i czerpią z tego ogromną radość. Warto wykorzystać ten etap rozwoju i zapisać dziecko do przedszkola artystycznego. To niepowtarzalna szansa, by za pomocą innowacyjnej edukacji i twórczych zajęć inspirować dziecko do własnych poszukiwań i poznawania siebie oraz otoczenia.

 

Profil artystyczny przedszkola Happy Kids pozwala dzieciom realizować się w sztukach plastycznych, zajęciach teatralnych oraz korzystając zajęć dodatkowych w muzyce i tańcu.

 

Magia Teatru

Głównym założeniem zajęć jest rozwój umiejętności artystycznych. Podczas zajęć skupiamy się między innymi na interpretacji tekstów, podstawach zachowania scenicznego, prawidłowej wymowie, wyzwoleniu ekspresji twórczej, pielęgnowaniu wrażliwości, otwarciu na świat, obserwacji otaczającej rzeczywistości i czerpania z niej natchnienia, obcowaniu z najważniejszymi tekstami literatury pięknej i wyrabianiu smaku estetycznego.

 

W trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w tworzeniu spektaklu teatralnego, pracując przy tym z rekwizytami, scenografią, nagłośnieniem. Pod okiem nauczyciela dzieci doskonalą pamięć dzięki nauce kwestii zawartych w scenariuszu, uczą się prezentacji własnych umiejętności oraz możliwości. Rozwijają wyobraźnię i kreatywność poprzez etiudy improwizowane, uczą się czerpać natchnienie z otaczającej rzeczywistości. Celem zajęć są współistnienie w grupie, pokonywanie nieśmiałości i wiara we własne pomysły. Efektem naszej wspólnej pracy jest magiczny spektakl teatralny 2 x w roku (dla dzieci od lat 4).

 

Mały Artysta

Ta część programu w całości poświęcona jest twórczej aktywności plastycznej dziecka. Podczas działań o charakterze plastycznym zorganizowanych pod kierunkiem swojego nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dziecko uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię. Zajęcia uwzględniają stopień rozwoju sprawności manualnej i plastycznej dzieci oraz umożliwiają im poznawanie języka sztuki plastycznej.