Kadra pedagogiczna

Choć najważniejsze w naszym przedsięwzięciu są dzieci, to z całą pewnością nie bez znaczenia są osoby, które nad nimi sprawują opiekę. Dlatego dbamy o to, by dobór osób zatrudnionych w placówkach Happy Kids był wzorem dla innych.

 

Zespół Przedszkola „Happy Kids” tworzą osoby młode, wysoko wykształcone, kreatywne, pełne pasji i optymizmu. Nasi nauczyciele są profesjonalistami, mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy nauczyciele w „Happy Kids” posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.  W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin:

 

Dyrektor / Właściciel – mgr Sara Osman
e-mail: s.osman@przedszkole-happykids.pl
tel.: 500 506 900

 

Dyrektor Zarządzający

 

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – mgr Aneta Brniak
e-mail: a.brniak@przedszkole-happykids.pl
tel.: 500 506 307

 

Księgowa – mgr Monika Pienkoś
e-mail: ksiegowosc@przedszkole-happykids.pl
tel.: 12 313 41 33

 

Logopeda – mgr Aleksandra Stanisławska
e-mail: logopeda_papuga@op.pl

 

Dietetyk – mgr Marta Remiszewska
e-mail: dietetyk@zdrowy-catering.pl

 

Lektor j. angielskiego – mgr
e-mail:

 

Nauczyciel wychowania fizycznego – mgr

 

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych grup:

Grupa

  • mgr
  • mgr

Grupa

  • mgr
  • mgr

Grupa

  • mgr
  • mgr